Opleidingsportaal De Juridische Academie


Geplande data

Cursus
Startdatum
Einddatum
Start
Eind
Docent
Locatie
Inschrijven
Comparities in uw voordeel beslechten (Klassikaal)20190520120520 mei 201920190520120520 mei 201920190520010513:4520190520060518:00Margreet AhsmannZeist

Cursuskosten

Prijs pp excl. BTW
Cursusdeelname De Juridische Academie€ 495,00

Comparities in uw voordeel beslechten (Klassikaal)
Resultaat
Sinds 2002 neemt de comparitie van partijen een spilfunctie in de civiele procedure in. Het accent is verschoven van de schriftelijke stukkenwisseling naar de mondelinge behandeling. Met de nieuwe wetsvoorstellen (KEI) in het vooruitzicht wordt dat nadrukkelijk bevestigd. Veel komt daardoor aan op de inrichting van processtukken. Mogelijkheden tot herstel zijn beperkt. De rechter bewaakt immers de termijnen en voert een strakke regie. Dat brengt risico’s mee. Processtukken dienen dan ook zeer doordacht te zijn ingericht. Die processtukken zijn voor de rechter de opmaat tot de comparitie. Voor u is het van belang te weten hoe de rechter uw stukken leest en welk instrumentarium hij benut op de comparitie. Hoe moeten de grenzen van de rechtsstrijd worden begrepen en wat is de betekenis van de partijautonomie? De procesvoering vergt een proactieve advocaat die zich niet te afhankelijk van de rechter opstelt. Resultaat na deze cursus: - U bent u in staat bruikbare processtukken te schrijven - U bent in staat zich optimaal op de comparitie voor te bereiden - U hebt goed zicht op de werkwijze van de rechter (artt 24 en 25 Rv) - U kunt proactief op zitting optreden
Onderwerpen
- Informatieplichten - Rol van producties in de procedure - Stellen en gemotiveerd verweer voeren - Hoe actief mag de rechter ter comparitie zijn? - Valkuilen van bepaalde handelwijzen Aan de orde komen o.a.: - Hoe leest de rechter de processtukken? - Wanneer is sprake van onvoldoende gesteld? - Wat is nodig om bewijs te ‘verdienen’? - Wat mag de rechter wel en niet ter comparitie? - Recente jurisprudentie en trends in de civiele procedure (KEI) Deze en dergelijke vragen komen uitvoerig aan bod in deze praktijkgerichte cursus. U kunt uw vragen ook tevoren toesturen. Een interactieve bijeenkomst is de doelstelling.
Niveau
**Verdiepingsniveau
Doelgroep
Advocaten

Verzoek om informatie

Meld mij aan voor de wachtlijst indien de cursus voltekend is.