Opleidingsportaal De Juridische Academie


Geplande data

Cursus
Startdatum
Einddatum
Start
Eind
Docent
Locatie
Inschrijven
Praktijkleergang IT-recht (Klassikaal)20181119121119 november 20182018120312123 december 201820181119071119:0020181203091221:00Brunt; Cordemeyer; Hagenaars; Peter van Schelven; Hanneke SlagerZeist

Cursuskosten

Prijs pp excl. BTW
Cursusdeelname De Juridische Academie€ 2.500,00

Praktijkleergang IT-recht (Klassikaal)
Resultaat
Resultaat: - Na deze leergang kunt u zelfstandig een basis IT-praktijk voeren; - Bent u helemaal bij op de belangrijkste onderwerpen; - Heeft u praktische handvatten en naslagwerk met de checklists en jurisprudentie op USB-stick
Onderwerpen
MODULE I : Contracten (inclusief Cyber security) (2 + 4 uur) en Geschillen (4 uur) IT Contracten: Onderwerpen IT Contracten: - Belangrijkste issues IT contracten: (kwalificatie van IT contracten, diverse licenties, EULA's, scoping & meerwerk, Agile / scrum en waterval, resultaat versus inspanning, bonus /malus systemen, velocity – garanties, algemene voorwaarden, ARBIT en Nederland ICT, cloud computing, escrow en uitwijk, exit regelingen, acceptatietesten, complicaties in geval van meerdere partijen, SLA's, managed services, back up data, invloed IFRS en US GAAP, precontractuele fase bij IT contracten; - Thematische behandeling van relevante jurisprudentie voor het opstellen en beoordelen van IT contracten. Cyber Security Onderwerpen: - Penetratiestesten; ethical hacking beleid, protocollen en contracten - Relevante wet – en regelgeving en wetsvoorstellen (Europees en Nederlands) - Continuïteit - Relevante contractuele bepalingen en vrijwaringen IT Geschillen Onderwerpen IT geschillen - Thematische behandeling van relevante jurisprudentie voor de advisering over en begeleiding; bij IT geschillen en het voeren van IT geschillen; - Juridische remedies bij mislukkende, mislukte IT projecten; - Dossieropbouw, strategie en aanpak IT geschillen; - ADR bij IT geschillen (arbitrage, arbitraal kort geding, mediation, conflict preventie, rapid conflict resolution, (niet) bindend advies, deskundigenberichten; de belangrijkste verschillen en relatieve voor – en nadelen in vergelijking met overheidsrechtspraak. MODULE II Aansprakelijkheid & verzekering en Intellectueel eigendom (2 + 2 + 4 uur) Aansprakelijkheid en verzekering Onderwerpen: - Bonus en boetes en andere vormen van malus systemen bij IT contracten; - Soorten schade bij IT problemen; - Directe / indirecte schade en onderscheid; - Gebruikelijke exoneratie-bedingen in IT contracten en diverse branche voorwaarden; - Jurisprudentie over aansprakelijkheid bij IT geschillen; - Voor praktijk relevante verzekeringen; waar bieden deze verzekeringen dekking voor; wat zijn de gebruikelijke uitsluitingen; aandachtspunten diverse polissen. Voor – nadelen om verzekering in IT contract mee te nemen. Intellectueel Eigendom Onderwerpen: - Software richtlijn en auteursrechtrichtlijn; - Beeldbrigade en UsedSoft; - Overdracht IE rechten; - Variaties in gezamenlijke exploitatie; - EULA's en distributie-overeenkomsten en agentuurovereenkomsten; - IE garanties en vrijwaringen; - Broncodes en het contracteren daarover; - Open source licenties: belangrijkste typen; aandachtspunten daarbij. MODULE III : Privacy en Internetrecht (4 + 2 uur) Privacy onderwerpen: Van Wbp naar GDPR/AVG, sub-onderwerpen: - reikwijdte toepasselijkheid AVG; - verwerkingsgronden; - rechten data subjecten; - verplichtingen verwerkingsverantwoordelijke en (sub)verwerker; - (standaard modellen) bewerkersovereenkomst (waaronder het NVZ model en het KING model); - doorgifte naar derde landen. Internet: Onderwerpen: - Van wie is internet, regelgeving, terminologie, auteursrecht, gebruik van websites, e- commerce, jurisprudentie
Niveau
**Verdiepingsniveau Basiskennis wordt verondersteld
Doelgroep
Advocaten en bedrijfsjuristen

Verzoek om informatie

Meld mij aan voor de wachtlijst indien de cursus voltekend is.